mobile-call
منـو
تیم تحریریه

طراحی سایت قسمت های یک دستور CSS

طراحی سایت قسمت های یک دستور CSS
در زبان CSSبرای نسبت دادن استایل خاصی به یک قسمت از اجزای صفحه طراحی سایت ، اول باید آن را انتخاب کرد و سپس به
تعریف استایل نمود. به طور مثال :

 H2 {
 font-size: 24px;
 }

با توجه به مثال بالا به طور کلی ھر دستور cssدارای ۳بخش است :

گزینشگر یا ھمان selectors

که در اصل ھمان تگ ھای htmlھستند و یا کلاس ھا ) (classوشناسه ھا )(idیی ھستند که شما برای یک تگ در صفحه htmlتعریف کرده اید.

در مثال فوق h2گزینشگر بوده و مشخص می کند که این استایل موردنظر باید به تمامی تگ ھای h2 اعمال شود و در سئو طراحی سایت بسیار مهم است

خصوصیات یا ھمان  prorerties

مشخص می کنند که چه سبکی باید به برچسبھای انتخابشده اعمال شود.یا به عبارتی دیگر کدام خصوصیت آن تگ، مورد تغییر قرار گیرد. در مثال فوق خصوصیت font-sizeاندازه فونت تگ h2را تغییر می دھد.

مقادیر  یا ھمان value

سومین قسمت از ھر دستور مقدار است. که در طراحی وب سایتمشخص می کند مقدار خصوصیت انتخاب شده چه باشد. اگر به مثال بالا دقت کنید می بینید که ۲۴pxمقدار خصوصیت انتخاب شده می باشد، که تعیین می کند اندازه فونت ھمه ی تگ ھای h2 بیست و چھار پیکسل باشد.
دستور cssقسمت چھارمی نیز دارد آن ھم علامت ; سمیکولن است که در انتھای ھر دستور می آید.

  طراحی سایت در دبی

نکته : اگر می خواھید بیش از یک خصوصیت از یک تگ را تغییر دھید، حتما باید برای فاصله انداختن بین property از این علامت استفاده کرد.
درضمن به یاد داشته باشیدکه خصوصیت ھا حتما باید ما بین علامت }{ قرار بگیرند.

بسیار خب تا اینجا با اصول اولیه زبان ،CSSطریقه افزودن کدھا، و اجزای یک دستور CSSآشنا شدید. در جلسه بعدی
شما را با انواع گزینشگرھا آشنا خواھیم کرد.

منبع:  طراحی سایت اسپیناس

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of