Frames قاب

فریمها برای نمایش یک صفحه وبطراحی سایت در صفحه دیگر به کار میروند. برای استفاده از فریم در مکان مورد نظر ازتگ < >iframeاستفاده کنید.
برای مثال قطعه کد زیر، صفحهای که حاوی اوقات شرعی ساوه است را در سایت شما نشان خواهد داد:

<iframe src=http://savehsara.aftab.cc/modules/owghat/” frameborder=”۰”
width=”۱۵۰px” height=”۲۰۰px” scrolling=”no”>

معایب فریم:
– موتور جستجو به محتوای iframeدسترسی ندارد.
– سرعت سایت را در صورتی که طراحی سایتوابسته به سایت دیگر باشد پایین میآورد.
. اشاره کرد
scrolling, height, width, allowtransparency میتوان بهiframe از صفات- صفت scrollingبرای زمانی استطراحی وب که ما نمیخواهیم دور فریم، اسکرولبار دیده شود.
. به معنای شفافیت است
allowtransparency=”true” – صفتچگونه یک لینک را در یک فریم باز کنیم؟
گام اول) یک فریم به نام fبسازید، مثلاً در tdمربوط به محتوا، کدی به صورت زیر وارد کنید:

<td>
<
iframe src=”” width=”۱۰۰%” height=”۵۰۰px” name=”f”></iframe>
</
td>

گام دوم) در لینکی که میخواهید در این فریم باز شود، targetرا مساوی fقرار دهید.

<a href=“r.html” target=”f”></a>

۳۳
:هاIDE
یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاری استطراحی سایت که برای کمک به برنامهنویسان و توسعهدهندگان جهتساخت نرمافزار طراحی شده است.
اکثر IDEها شامل موارد زیر هستند:
یک ویرایشگر کد:
یک ویرایشگر کد شبیه Html Text Editorمکانی است که برنامهنویسان کد منبع خود را برای این برنامههامینویسند.
یک کامپایلر یا مفسر:
کامپایلری که کد را به یک برنامه اجرایی کامپایل میکند طراحی سایتو یک مفسر برنامهها و اسکریپتهایی که نیازی بهکامپایل شدن ندارند را تفسیر میکند.
یک اصلاح کننده خطا:
اصلاح کننده خطاها یا debuggerها مشکلات طراحی سایتبه وجود آمده در کد منبع را حل میکنند.


IDEهای مطرح دنیا در زمینه طراحی وب:
Microsoft FrontPage
Microsoft Expression Studio
Adobe Dreamweaver
Sublime Text
۲۲Integrated Development Environment

بیشتر بخوانید :   آموزش طراحی سایت(جلسه 8): تگ Link

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 14 =