mobile-call
منـو
تیم تحریریه

آموزش jquery (جلسه هفتم )

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

دیگر گزینشگرها

$(“:eq(n) “);

المنت موجود در جایگاه n را گزینش می کند. (اندیس گذاری از صفر شروع می شود)$(“.element:eq(20)”);

بیست و یکمین المنت با کلاس element را بر می گرداند.

چرا اندیس گذاری از صفر شروع میشه؟ چون تمام اعضای انتخابی در یک آرایه قرار می گیرند و اندیس آرایه هم از صفرشروع می شود.برای مثال فرض کنید ۵ تگ <li> در صفحه ای داریم و کد زیر را در آن اجرا می کنیم.

$(“li:eq(3)”) .css(‘color’,’red’);

با اجرای این کد رنگ چهارمین تگ <li> قرمز می شود،به این دلیل که اندیس گذاری از صفر شروع میشه،پس اندیسچهارمین تگ  ۳ است،و وقتی شما عضو سوم از آرایه رو انتخاب می کنید در حقیقت تگ چهارم را انتخاب کرده اید.

$(“:gt(n) “);

از المنت های موجود،المنتهایی با اندیس بزرگتر از n را انتخاب می کند. (در این جا هم اندیس گذاری از صفر شروع میشود)

$(“li:gt(2)”);

المنتهای <li> بعد از سومین <li> را انتخاب می کند.

$(“:lt(n) “);

از المنت های موجود،المنتهایی با اندیس کوچکتر از n را انتخاب می کند. (در این جا هم اندیس گذاری از صفر شروع میشود)

$(“p:lt(2)”);

المنتهای <p> قبل از سومین  <p>را انتخاب می کند.

$(“:first “);

اولین المنت از مجموعه ی المنتها را انتخاب می کند.

  آموزش jquery (جلسه سوم)

$(“a[href$=.php]:first”);

اولین لینکی که آدرس آن به .php ختم می شود را گزینش می کند.

این گزینشکر دقیقاً شبیه به :eq(0) است و همچنین شبیه به  :lt(1) است.

$(“:last “);

آخرین المنت از مجموعه ی المنتها را انتخاب می کند.

$(“img[src$=.png]:last”);

آخرین تصویری که آدرس آن به .png ختم می شود را گزینش می کند.

این گزینشگر یکتاست و هیچ معادلی ندارد.

$(“:even “);

المنتهایی با اندیس زوج را  انتخاب می کند.(عدد شماری از صفر شروع می شود و صفر هم جزء اعداد زوج محسوب می شود

) $(“:nth-child(even)”);  برخلاف گزینشگر

$(“p:even”);

تمام پاراگراف هایی که اندیسشان زوج است انتخاب می شوند. برای طراحب بهترین سایت قیمت طراحی سایت را بررسی کنید

$(“:odd “);

المنتهایی با اندیس فرد را  انتخاب می کند. (عدد شماری از صفر شروع می شود)$(“p:even”);

 

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of