mobile-call
منـو
تیم تحریریه

آموزش HTML (جلسه هشتم )- کار با لینک ها در HTML (قسمت دوم)

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML :

لینک های ایمیلی

احتمالا در صفحات وب به لینک ھایی که اشاره به یک آدرس ایمیل دارند برخورد کرده اید. زمانی که بر روی آن ھاکلیک می کنیم برنامه ارسال ایمیل باز می شود. و ھمه چیز را برای ارسال ایمیل به آن آدرس مھیا میکند. به این نوعلینک ھا، لینک ھای ایمیلی گفته میشود.

برای ایجاد لینک ھای ایمیلی می بایست از قاعده کلی در عنصر a استفاده کنید

مقدار صفت href با عبارت mailto شروع شده و به دنبال آن کاراکتر “:” آمدهو پس از آن آدرس ایمیلی که میخواھید ایمیل به آن ارسال شود آمده است. محتوای عنصر a مانند انواع دیگر لینک ھامی تواند ھر چیز دیگر باشد.

در ھنگام ایجاد لینک ھای ایمیلی علاوه بر مشخص کردن آدرس ایمیل دریافت کننده حتی می توان موضوع، آدرسسایر دریافت کنندگان (یعنی گزینه ھای CC و BCC ) و بخشی از متن ایمیل را نیز مشخص کرد. برای این کار کافیاست کد فوق را به صورت زیر تغییر داده و از پارامترھایی ھمچون subject، CC ، body پس از آدرس اصلی ایمیلاستفاده کنید:

 

<a href="mailto:[email protected]?subject=hello&[email protected]&body=Please send me a

copy of your new program!"> Email Me </a> 

اکنون پس از کلیک بر روی لینک فوق برنامه ارسال ایمیل که معمولا یا Gmail و یا برنامه Microsoft Office Outlook و یامثل من Yahoo-mailمی باشد به صورت زیر و با مشخصات پیش فرض تعیین شده باز خواھد شد:

  آموزش HTML (جلسه هفتم )- کار با لینک ها در HTML (قسمت اول)

لینک های دانلود

لینک ھای دانلود به لینک ھایی گفته می شود که مسیر دسترسی به یک فایل خاص بر روی سرور خودمان یا سایرسرورھا را مشخص میکند. معمولا از این نوع لینک ھا برای فراھم کردن امکان دانلود فایل ھا به کاربران استفاده میشود. در صورتی که بر روی لینکی کلیک کنیم و مرورگر نتواند فایل مورد نظر را باز کند. شروع به دانلود آن خواھد کرد.

لینک های لنگری

برخلاف اغلب لینک ھا که برای انتقال به سایر صفحات استفاده میشود از لینک ھای لنگری نمونه کار طراحی سایت اسپیناس  برای اشاره و ھدایت کاربربه بخش خاصی از ھمان صفحه ای که لینک در آن قرار دارد (مخصوصا در صفحات طولانی و برای صرفه جویی در وقتکاربر به منظور اسکرول کردن به بالا و پایین) می توان استفاده نمود. به عنوان مثال یکی از کاربرد ھای لینک ھایلنگری ، در ایجاد لینک ھایی با عنوان “بازگشت به بالا” در پایین صفحات طولانی در بسیاری سایت ھاست.

برای ایجاد لینک ھای لنگری باید از دو عنصر a استفاده کرد. یکی در بخشی از صفحه که میخواھیم کاربر به آن نقطهھدایت شود به این لینک ، مقصد لنگر می گویند. و دیگری لینکی که با کلیک کردن بر روی آن به محل لینک مقصدھدایت می شویم که غالبا به آن مبدا لنگر می گویند.

  آموزش HTML (جلسه ششم )- تگ هاي قالب بندي متن (قسمت سوم)

در ھنگام ایجاد مقصد لنگر می بایست به جای استفاده از صفت href در تگ a از صفت name یا id برای نامگذاری آناستفاده کرد. ما از این نام در لنگر برای جھش به آن بخش بھره می بریم . حال در تگ a مبدا لنگر می بایست در صفتhref از کاراکتر # و به دنبال آن نامی که برای مقصد انتخاب شده است استفاده کنیم.

 

 

 

مقصد لنگر می تواند ھر عنصر دیگری غیر از عنصر a باشد. در این حالت نیز می بایست از صفت name یا id در اینعنصر با یک مقدار مجزا در کل صفحه استفاده کرد. باشد

 

 

بسیار خب. تا اینجا با انواع لینک ھا و طریقه مقدار دھی به ھر یک آشنا شدیم. در مطلب بعدی به کار با تصاویر و تگ

</ img>آشنا خواھیم شد.

 

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML ، در جلسه بعدی!!با ما همراه باشید…

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of