mobile-call
منـو

آموزش CSS (جلسه یازدهم) – فضاهای اطراف عنصر

در این جلسه  طراحی سایت شما را با  خصوصیت های زیر آشنا می شویم:

خصوصیت overflow

این خصوصیت ھنگامی استفاده می شود که محتویات یک عنصر به دلیل محدودیت در ابعاد تعریف شده برای آن، امکان
سرریز دارند، خاصیت overflow نحوه ی برخورد با این سرریز را مشخص می کند.

و یکی از ۴ مقدار زیر را می پذیرد:

Visible : مقدار پیشفرض و باعث نمایش محتوای سرریز شده می شود.
Hidden : محتوای سرریز شده پنھان می شود.
Scroll : محتوای سرریز شده را پنھان می کند و قابلیت اسکرول شدن برای دیدن محتوای سرریز شده را
فعال می کند
Auto : اگر کم بودن عرض عنصر باعث سر ریز شدن باشد، اسکرول افقی و اگر کم بودن ارتفاع عنصر باعث
سرریز شدن باشد اسکرول عمودی را برای عنصر فعال می کند.
مثال :

<div>
 <h3> espinas: Javascript and Web Design Tutorials </h3>
 <h3> espinas: Javascript and Web Design Tutorials </h3>
 <h3> espinas: Javascript and Web Design Tutorials </h3>
 <h3> espinas: Javascript and Web Design Tutorials </h3>
 <h3> espinas: Javascript and Web Design Tutorials </h3>
 </div>

div {

border: 1px solid #000;
 width: 400px;
 height: 140px;
 overflow: auto;
 }

overflow-y و overflow-x

این خصوصیات مشابه overflow می باشند و اجازه ی کنترل overflow را با scrollbar افقی یا عمودی به طور جداگانه در
اختیار می گذارند.
بسیار خب تا به اینجا با ھمه ی فضاھای اطراف یک عنصر و خاصیت overflow نیز آشنا شدیم در فصل بعدی با خاصیت
float یا شناور ساختن عناصر و خاصیت clear، و تراز افقی شما را آشنا خواھیم کرد

طراحی سایت اسپیناس همیشه سعی در استفاده از به روز ترین تکتینک ها و ابزارها در  طراحی سایت دارد  در اسپیناس از تکنولوژی ها روز دنیا مانند CSS3 , HTML5 , Jquery , JAVASCRIPT   در طراحی وب سایت استفاده می شود و همچنین زبانهایی مانند PHP , ASP  در شرکت اسپیناس مشتری مداری حرف اول را می زند

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of